ψυχαγωγία

Σ΄αυτή την καρτέλα θα σας παρουσιάσουμε τι σημαίνει η ψυχαγωγία για εμάς:

Η ψυχαγωγία είναι φυσική ανάγκη του ανθρώπου και σχετίζεται με την υπόστασή του, η οποία δεν είναι μόνο βιολογική αλλά και πνευματική. Στενά δεμένη λοιπόν, η ψυχαγωγία με τη φύση του ανθρώπου υπάρχει όσο και αυτός. Οι τρόποι ψυχαγωγίας διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και από πολιτισμό σε πολιτισμό.

 

Τάσος Παπαγεωργίου β4

Βασίλης Μπότσος β4