η μόλυνση του περιβάλλοντος

2011-12-22 23:16

Tον τελευταίο καιρό γίνεται εύκολο θέμα συζήτησης απ' όλους μας και ιδιαίτερα από τα μέσα ενημέρωσης για την ρύπανση και την μόλυνση του περιβάλλοντος. Τι σημαίνει όμως ρύπανση του περιβάλλοντος; Ποιες είναι οι συνέπειες στη ζωή μας; Με ποιον τρόπο μπορούμε να τις αποφύγουμε;

   Η λέξη περιβάλλον προέρχεται από το ρήμα περιβάλλω. Δηλαδή είναι καθετί μέσα στο οποίο ζούμε είτε είναι στη φυσική του μορφή όπως η γη, ο αέρας, η θάλασσα, το νερό, τα δάση και τα ζώα. Βέβαια υπάρχει και το κοινωνικό περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον υπάρχει μια μεγάλη εξάρτηση.

   Η ρύπανση - μόλυνση του περιβάλλοντος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αλλοίωση της μορφής του περιβάλλοντος και της ισορροπίας του ανθρώπου με τη φύση. Πρόκειται για μια διαδικασία που την ευθύνη δεν την έχει μόνο η σημερινή γενιά αλλά ξεκίνησε πολύ παλιότερα εξαιτίας της έλλειψης, λογικής εκμετάλλευσης της γης από τους προγόνους μας.

   Οι αιτίες είναι αναρίθμητες. Αρχικά αξίζει να αναφέρουμε την χρήση πάρα πολλών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων με τα οποία ο άνθρωπος υπολόγισε στην αύξηση της παραγωγής. Η δημιουργία πολλών εργοστασίων χωρίς τα κατάλληλα μέτρα προστασίας μπορεί να έδωσαν στον άνθρωπο όλα όσα χρειαζόταν όμως τον στέρησαν το μεγαλύτερο αγαθό, ένα υγιές περιβάλλον. Το μονοξείδιο του άνθρακα που βγαίνει από τα εργοστάσια μολύνει τον αέρα ενώ τα βιομηχανικά απόβλητα που τις περισσότερες φορές χύνονται στις θάλασσες και τα ποτάμια προκαλούν μόλυνση. Άλλη μια αιτία οι πυρκαγιές των δασών που σχετίζονται με το μεγαλείο της ανθρώπινης ασυνειδησίας. Ακόμα η υπερβολική υλοτομία που σαν στόχο έχει την οικοπεδοποίηση.

   Όλα αυτά έχουν τραγικές συνέπειες. Η υγεία είναι ο πρώτος τομέας που προσβάλλεται. Οι περισσότερες ασθένειες που ταλαιπωρούν σήμερα τον άνθρωπο, όπως το άσθμα και ο καρκίνος ξεκινούν από την μόλυνση του περιβάλλοντος. Επειδή τα πάντα πάνω στη γη θεωρούνται σαν μια αλυσίδα, ανεπηρέαστες δεν μένουν ούτε οι τροφές. Έτσι, στις μέρες μας γίνεται λόγος για μολυσμένες και νοθευμένες τροφές. Το νερό βέβαια εν θα μπορούσε να μείνει έξω από όλη αυτή την κατάσταση, καθώς οι χημικές ουσίες που πέφτουν σ' αυτό είναι περισσότερες από αυτές που μπορεί να διαλύσει.

   Αυτά λοιπόν οδηγούν στην καταστροφή της φύσης, της χλωρίδας και της πανίδας του πλανήτη μας. Τώρα πια που η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο αρχίζουμε και ευαισθητοποιούμαστε για το τι πρέπει να γίνει.

   Έτσι λοιπόν παίρνονται διάφορα μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού του προβλήματος, είτε με αυστηρό έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων και την απομάκρυνση τους από τις κατοικημένες περιοχές, είτε με αυστηρές προδιαγραφές στον έλεγχο των τροφίμων και βαριές ποινές σε όσους παραβαίνουν την νομοθεσία.

   Το σημαντικότερο όμως είναι να παρθούν μέτρα πρόληψης. Κι αυτό θα το πετύχουμε με την ένταξη ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στο σχολείο. Έτσι τα παιδιά από μικρή ηλικία αν μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει περιβάλλον θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν την αξία του προκειμένου να το προστατέψουν.

    Η φύση λοιπόν έχει αρχίσει ήδη να εκδικείται τον άνθρωπο για τις αλόγιστες καταστροφές που της έχει προκαλέσει. Μόνο αν με ευθύνη, συνείδηση και ευαισθησία σκύψουμε προσεχτικά πάνω στο πρόβλημα θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε ώστε να αποφευχθούν οι τραγικές συνέπειες. Γιατί σώζοντας το περιβάλλον σώζουμε και προστατεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό!